Spiders

Паяците, са разред безгръбначни хищни животни от клас Паякообразни. Характерни отличителни черти са наличието на осем крака, челюсти снабдени със зъби, отделящи отрова, паяжинна жлеза в задната част на коремчето, както и липсата на крила

« of 2 »