Butterflies

Пеперудите са разред летящи насекоми.Разредът включва също така нощните пеперуди и молците. Крилете са 2 двойки с размах от 55 mm до 30 cm, покрити с различно оцветени люспи.