Mammoth wasp

Сколията е единично живееща оса. Тя е много миролюбива и няма инстинкти да напада и жили човека, както правят обикновените оси в защита на гнездото си. Има достатъчно здраво и силно жило, което в изключително редки случаи при проявена агресия от страна на човек, може да пробие човешката кожа, ако уловим с ръка женската сколия.