Beetles

Бръмбарите, са насекоми от разред Твърдокрили най-големия в царството на животните, като със своите приблизително 350 000 вида обхващат около 40% от насекомите.